Daha iyi bir deneyim için lütfen internet tarayıcınızı CHROME, FIREFOX, OPERA veya Internet Explorer olarak değiştirin.

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

İşbu www.bikeexchange.com.tr alan adlı web sitesinin sahibi Necati Bey Cad. No:70/B Karaköy/İstanbul adresinde kayıtlı BAYTEKİN TEKNİK CİHAZLAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca “Baytekin” olarak anılacaktır)’dir. Web Sitesinde sunulan Hizmetler, Baytekin tarafından sağlanmaktadır.

Web Sitemizi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı kullanım koşullarını okuyunuz. Web Sitemizi ziyaret ederek ve/veya Üye olarak, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı ve kabul ettiğinizi, Kullanım Koşullarında yapılabilecek değişiklikler ile Web Sitesinde bulunan ve zaman içinde yer alabilecek tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, bu hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Web Sitemizi kullanmayınız.

2. TANIMLAR

Arayüz: Baytekin ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Veritabanının sorgulanabilmesi dahil Web Sitesi üzerinde yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ifade eder.

Hizmetler: Üyenin, Web Sitesi içerisinde Üyelik Sözleşmesinde belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla profil sayfasının yaratılması, ürünlere ilan verilmesi, ilanların sosyal medya aracılığıyla veya başka web siteleri üzerinden paylaşılması, favori listelerinin oluşturulması, site için bildirim gönderilmesi şeklinde Baytekin tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.

İçerik: Baytekin ve Üyeler tarafından Web Sitesinde yayınlanan her türlü ilan, bilgi, yazı, resim, dosya, video, vb. görsel ve işitsel verileri ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kullanıcı: Web Sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir tarafın makul şekilde kontrol edemeyeceği ve makul gayret sarf edilmesine karşın etkilerinden kaçınılamayacak olan olayları ifade eder.

Profil Sayfası: Üyenin Web Sitesinde yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesi için kişisel bilgilerini girdiği, favori listeleri oluşturduğu, ilanlarını ve mesajlarını takip edebildiği Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel sayfayı ifade eder.

Ürün/Ürünler: Üyelerin Web Sitesi üzerinden ilan verdikleri; yeni veya ikinci el bisiklet, bisiklet aksesuarları, donanımları, bisiklet parçaları, bisiklet giyim malzemeleri ve aksesuarları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bisiklete dair her türlü malzemeyi ifade eder.

Üye: Web Sitesine üye olan ve Web Sitesinde sunulan Hizmetlerden belirlenen şartlar ve koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcıyı ifade eder.

Üyelik: Web Sitesine üye olmak isteyen Kullanıcının Web Sitesinde yer alan üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurarak Üyelik Sözleşmesini onaylaması ve Üyeliğin Baytekin tarafından onaylanması ile kazanılan durumu ifade eder.

Üyelik Hesabı: Üyenin Hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan işlemleri gerçekleştirdiği, kendisine ait Profil Sayfasını güncellediği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Web Sitesi üzerinden giriş yaptığı Üyeye özel internet sayfasını ifade eder.

Veritabanı: Web Sitesindeki içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Baytekin’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanını ifade eder.

Web Sitesi: www.bikeexchange.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Baytekin’in Hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade eder.

5651 Sayılı Kanun: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ifade eder.

3. BAYTEKİN TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER

3.1. Baytekin, Üyeler tarafından Veritabanına yüklenen İçeriklerin, Arayüzler kullanılmak suretiyle Veritabanı üzerinden Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini sağlamaktadır.

3.2. Baytekin sadece Kullanıcılar arasında iletişimi sağlamaktadır. Baytekin tarafından sunulan Web Sitesinin teknik altyapısı sayesinde Kullanıcılar, Üyelerin hesaplarını gezebilmekte, Üyelerle iletişime geçebilmekte, Üyelerden ürün satın alabilmekte ve kendilerine ait ürünlerin satışını yapabilmektedirler. Web Sitesinde sadece Üyelerin kendi aralarında alışveriş yapabilmeleri için gerekli teknik altyapı ve iletişim platformu sağlanmıştır. Baytekin, Web Sitesinde yer alan Üyeler tarafından oluşturulan hiçbir içeriği sağlamamaktadır.

3.2. Baytekin, Web Sitesi içerisinde sunulan Hizmetlerde dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler Web Sitesinden duyurulur ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

4. WEB SİTESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcının, Web Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Baytekin’in Kullanıcının Web sitesi üzerinde yaptığı herhangi bir işlem ve eylemden dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2. Web Sitesi, Üyeler tarafından Veritabanına yüklenen ilan ve İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Baytekin, Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güncelliğini, gerçekliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Kullanıcı, Baytekin’in Üyeler tarafından yayınlanan ilan ve İçerikler dolayısıyla herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü hiçbir tazmin yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

4.3. Kullanıcı, Web Sitesinde bulunan her türlü resmi, yazıyı, görsel verileri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, ticari amaçlarla kullanmayacağını ve gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Baytekin ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcı, Web Sitesi dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya Baytekin’in amacı ile sınırlı ve bağlantılı olarak kullanmakla yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş olan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlan veren tarafından yayınlanan ilan veren Üyeye veya üçüncü kişilere ait Kişisel Veriler başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.2. Kullanıcı, Web Sitesi vasıtasıyla yasalara aykırı, zararlı, tehdit içeren, iftira niteliğindeki, müstehcen, ihlal edici, taciz edici veya ırk ya da etnik açıdan saldırgan nitelikli; yasalara aykırı faaliyetleri teşvik edici; cinsel açıdan müstehcen imajları resmeden; yasalara aykırı şiddet eylemlerini destekleyen, ırk, cinsiyet, renk, dini inanç, cinsel eğilim, sakatlık veya yasalara aykırı diğer herhangi bir eyleme dayanan ayrımcılık içeren; herhangi bir kişiye ya da varlıklara zarar verici hasarlara yol açan herhangi bir virüsü ya da materyali depolamayacak, dağıtmayacak ya da iletmeyecektir.

4.6.Kullanıcı, Web Sitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Baytekin’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve hükümleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri hakları, telif haklarını, marka haklarını ve mülkiyet haklarını ihlal edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. Baytekin, Kullanıcı bilgilerini KVKK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca öngörülen şartlar dahilinde işlemektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret ediniz. Baytekin, Web Sitesinde yayınladığı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin politikalarda ve ilgili metinlerde istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Web Sitesinde yayınladığı anda yürürlüğe girer.

4.8. Baytekin, Kullanıcıların sadece ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve Arayüzü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla Veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması da dahil olmak üzere benzer eylemlerin işlenmesi yasaktır. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup Baytekin’in sahip olduğu her türlü talep ve dava hakları saklıdır.

4.9. Web Sitesinin tamamını ya da herhangi bir kısmını herhangi bir formatta veya herhangi bir araç vasıtasıyla ya da herhangi bir şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, görüntülemeyeceğini, dağıtmayacağını, yeniden iletimde dâhil olacak şekilde umuma iletmeyeceğini, temsil etmeyeceğini, yaymayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemler ve gerekse başka yollarla Baytekin ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Web Sitesinin tamamını ya da herhangi bir kısmını tersine mühendislik konusu yapmayacağını veya diğer bir şekilde 3. kişilerin ulaşabileceği bir formata getirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Kullanıcı, Hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler veya başarısızlar yaşanması ve veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Baytekin’in sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.11. Baytekin, 5651 Sayılı Kanun uyarınca Yer Sağlayıcılığı olarak faaliyet göstermektedir. 5651 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Kullanıcıların Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili kayıtları yasal süre boyunca saklamaktadır.

5. DİĞER HÜKÜMLER

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları. Kullanıcı, Baytekin’in Web Sitesine ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kabul etmektedir. İşbu Kullanım Koşullarının kabul edilmesi Kullanıcıya, Web Sitesi ile ilgili telif hakkı, veri tabanı hakkı, ticari sır, ticari unvan, (tescilli olsun veya olmasın) ticari marka, tasarım, patent, faydalı model üzerinde herhangi bir hak veya lisans bahşetmemektedir. Baytekin’den yazılı izin alınmaksızın, Web Sitesinin tamamının veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğindeki herhangi bir verinin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka şekilde kullanımı, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, izin verilen ortamlardan başka bir ortama yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaklıdır.

5.2.Değişiklikler. Baytekin, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5.3. Mücbir Sebepler. Baytekin işbu Kullanım Koşullarındaki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Kullanım Koşullarına uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, bir Mücbir Sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacaktır ve ifa zamanı söz konusu Mücbir Sebebin devamı süresince ertelenecektir. Kullanıcı, bu durumlar için Baytekin’den herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir.

5.4.Uygulanacak Hukuk ve Yetki. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında ve yorumlanmasında, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5.Yürürlük. İşbu Kullanım Koşulları Baytekin tarafından Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Web Sitesini kullanmakla kabul etmiş olur.

 

Top