Daha iyi bir deneyim için lütfen internet tarayıcınızı CHROME, FIREFOX, OPERA veya Internet Explorer olarak değiştirin.

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Necati Bey Cad. No:70/B Karaköy/İstanbul adresinde kayıtlı BAYTEKİN TEKNİK CİHAZLAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca “BAYTEKİN” olarak anılacaktır) ile www.bikeexchange.com.tr alan adlı web sitesine üye olmak isteyen kişi (bundan böyle kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır.) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Arayüz: Baytekin ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Veritabanının sorgulanabilmesi dahil Web Sitesi üzerinde yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ifade eder.

Hizmetler: Üyenin, Web Sitesi içerisinde Üyelik Sözleşmesinde belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla profil sayfasının yaratılması, ürünlere ilan verilmesi, ilanların sosyal medya aracılığıyla veya başka web siteleri üzerinden paylaşılması, favori listelerinin oluşturulması, site için bildirim gönderilmesi şeklinde Baytekin tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.

İçerik: Baytekin ve Üyeler tarafından Web Sitesinde yayınlanan ilan, her türlü bilgi, yazı, resim, dosya, video, vb. görsel ve işitsel verileri ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kullanıcı: Web Sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir tarafın makul şekilde kontrol edemeyeceği ve makul gayret sarf edilmesine karşın etkilerinden kaçınılamayacak olan olayları ifade eder.

Profil Sayfası: Üyenin Web Sitesinde yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesi için kişisel bilgilerini girdiği, favori listeleri oluşturduğu, ilanlarını ve mesajlarını takip edebildiği Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel sayfayı ifade eder.

Ürün/Ürünler: Üyelerin Web Sitesi üzerinden ilan verdikleri; yeni veya ikinci el bisiklet, bisiklet aksesuarları, donanımları, bisiklet parçaları, bisiklet giyim malzemeleri ve aksesuarları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bisiklete dair her türlü malzemeyi ifade eder.

Üye: Web Sitesine üye olan ve Web Sitesinde sunulan Hizmetlerden belirlenen şartlar ve koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcıyı ifade eder.

Üyelik: Web Sitesine üye olmak isteyen Kullanıcının Web Sitesinde yer alan üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurarak Üyelik Sözleşmesini onaylaması ve Üyeliğin Baytekin tarafından kabul edilmesi ile kazanılan durumu ifade eder.

Üyelik Hesabı: Üyenin Hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan işlemleri gerçekleştirdiği, kendisine ait Profil Sayfasını güncellediği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Web Sitesi üzerinden giriş yaptığı Üyeye özel internet sayfasını ifade eder.

Veritabanı: Web Sitesindeki içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Baytekin’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanını ifade eder.

Web Sitesi: www.bikeexchange.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Baytekin’in Hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade eder.

5651 Sayılı Kanun: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ifade eder.

3. Üyelik Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, Üyenin Web Sitesinde sunulan Hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile Web Sitesi içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin Baytekin tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklamalar Üyelik Sözleşmesinin kapsamı dâhilindedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 Web Sitesine üye olabilmek için reşit olmak ve Baytekin tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Üyeliği askıya alınmamış veya Üyelikten süresiz olarak yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2. Üye, üyelik formunu doldurarak Web Sitesine kayıt olduktan sonra Baytekin tarafından bu bildirimin onaylanması ile Üyelik hak ve yetkisini kazanır. Kullanıcının Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Baytekin tarafından reddedilebilir veya Kullanıcıdan ek şart ve koşulları yerine getirmesi talep edilebilir.

4.2 Baytekin dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve Üyeye herhangi bir bildirimde bulunmadan ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ödemeden işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Üyenin Üyeliğine son verebilir veya Üyeliği askıya alabilir. Üyeliği herhangi bir sebeple sona eren Kullanıcının sonradan yapacağı Üyelik başvurusu Baytekin tarafından reddedilebilir.5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, Web Sitesinde belirtilen kural ve şartlara, yürürlükteki tüm ilgili mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi düzenlemeleri ile Web Sitesinde yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2. Üye, Üyelik Hesabına girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden, kullanılmasından, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından tamamen kendi sorumludur. Üyenin bu konuda ihmal veya kusurundan dolayı diğer Üyelerin ve/veya Baytekin’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi her türlü zararlardan Üye sorumludur.

5.1.3. Üye, Web Sitesinde sadece bir Üyelik Hesabı açabilir. Üyenin, işbu yükümlülüğünü bertaraf etmek amacıyla, farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri veya telefon numaraları ile birden fazla Üyelik Hesabı açması ve bu durumun Baytekin tarafından tespit edilmesi halinde, Baytekin ilgili Üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.

5.1.4. Herhangi bir sebeple Üyeliği iptal edilmiş veya askıya alınmış Kullanıcının Web Sitesine kayıt olabilmek için farklı üyelik bilgileri ile yeni bir üyelik hesabı açması ve bu durumun Baytekin tarafından tespit edilmesi halinde, Baytekin Kullanıcının Üyeliğini herhangi bir bildirimde bulunmadan iptal eder.

5.1.5. Üye, İlan Verme Kurallarına (EK-2) uygun olarak Üyelik Hesabı üzerinden ilanını düzenleyerek Veritabanına yükleyecektir. Baytekin, söz konusu ilanı serbestçe değerlendirerek ilanın Web Sitesinde yayınlanmasını kabul veya reddedecektir.

5.1.6. Üye, Web Sitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Web Sitesi üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı Ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Baytekin, Baytekin’in çalışanları ve yöneticileri, Üye tarafından Baytekin’e iletilen veya Web Sitesi üzerinden Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu, gerçekliğini ve güncelliğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu değillerdir.

5.1.7. Üyenin, Web Sitesi üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Baytekin’in Üyenin Web sitesi üzerinde yaptığı herhangi bir işlem ve eylemden dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Baytekin’in ve/veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarının, malvarlığı değerlerinin veya kişisel verilerinin ihlalini teşkil edecek şekilde; Web Sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel verileri, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka bir veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde kullanmayacağını; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyenin, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Web Sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Baytekin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.8. Baytekin, Üyelerin sadece ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve Arayüzü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla Veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması da dahil olmak üzere benzer eylemlerin işlenmesi yasaktır. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Baytekin’in sahip olduğu her türlü talep ve dava hakları saklıdır.

5.1.9. Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mallardaki ayıplarla ilgili Baytekin’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun ilgili Ürünün satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her türlü sorumluluk ve yükümlülükten Baytekin’i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.2. Baytekin’in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Baytekin, Hizmetleri, işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, Hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. Baytekin herhangi bir bildirimde bulunmadan Hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya sona erdirebilir.

5.2.2. Baytekin, Hizmetleri ve İçerikleri, Üyenin sisteme yüklediği içerik de dahil olmak üzere, herhangi bir bildirimde bulunmadan her zaman değiştirebilme; üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Üye, Baytekin tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. İlgili değişiklik ve/veya düzeltmeler gerekli görüldüğü takdirde Baytekin tarafından da yapılabilir. Baytekin tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar ile hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üyeye aittir.

5.2.3. Web Sitesi üzerinden, Üyeler veya Baytekin tarafından Baytekin’in kontrolünde olmayan satıcılara, sağlayıcılara ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu durum linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web Sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu mecralarda sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Baytekin’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. Baytekin, Web Sitesinin işleyişine, hukuka ve ahlaka, ilgili kişilerin şahsi ve ticari haklarına, Üyelik Sözleşmesi veya Web Sitesinde yer alan şart ve koşullar ile kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olan ilanları, mesajları ve içerikleri istediği zaman Üyeye herhangi bir bildirimde bulunmadan erişimden kaldırabilir ve ilgili mesajı ve/veya içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirimde bulunmadan son verebilir.

5.2.5. Üyeler tarafından girilen ilanlar Baytekin tarafından 60. (altmışıncı) günün sonunda otomatik olarak kaldırılır. Üye dilerse, aynı ilanı tekrar Profil Sayfası’na yükleyebilir.

5.2.6. Baytekin, 5651 sayılı Kanun kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın yetkilendirmesi ile Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir.

6. Gizlilik

6.1. Üyenin kendisi tarafından Web Sitesine girilen Kişisel Veriler Baytekin tarafından Üyelik Sözleşmesi kapsamında ve KVKK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca öngörülen şartlar dahilinde (Aydınlatma yükümlülüğüne tabi olarak ve gerektiğinde Üyenin açık rızasına istinaden) işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen [KVKK AYDINLATMA METNİNE LİNK VERİLECEKTİR] sayfasını ziyaret ediniz. Baytekin, Web Sitesinde yayınladığı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin politikalarda ve ilgili metinlerde istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Web Sitesinde yayınladığı anda yürürlüğe girer. Üye, söz konusu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup Baytekin’den söz konusu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.

6.2. Üye, Web Sitesinden eriştiği 3. kişilere ait Kişisel Verileri, ilgili kişinin söz konusu veriyi ifşa ettiği amaçla sınırlı ve bağlantılı olarak kullanmakla yükümlü olup söz konusu Kişisel Verilerin işlenmesinden, korunmasından ve aktarılmasından şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi ve bu nedenle Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ve/veya adli ve idari makamların kararı neticesinde Baytekin’in herhangi bir zarara uğraması halinde, Üye bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Üyelerin Web Sitesi üzerinden birbirlerine ilettikleri mesajların içerikleri Baytekin tarafından hiçbir şekilde görüntülenememekte ve saklanmamaktadır. Üyelerin birbirlerine attığı mesajlar otomatik filtre sistemine tabii olup mesaj içeriğinde filtreye takılan kelimeler otomatik olarak şifrelenecektir.

7. Diğer Hükümler

8.1.Değişiklikler. Baytekin, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.2.Fikri Mülkiyet Hakları. Üye, Baytekin’in Web Sitesine ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kabul etmektedir. İşbu Üyelik Sözleşmesi Üyeye Web Sitesi ile ilgili telif hakkı, veri tabanı hakkı, ticari sır, ticari unvan, (tescilli olsun veya olmasın) ticari marka, tasarım, patent, faydalı model üzerinde herhangi bir hak veya lisans bahşetmemektedir. Baytekin’den yazılı izin alınmaksızın, Web Sitesinin tamamının veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğindeki herhangi bir verinin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka şekilde kullanımı, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, izin verilen ortamlardan başka bir ortama yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaklıdır.

8.3.Mücbir Sebep. Baytekin işbu Üyelik Sözleşmesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Üyelik Sözleşmesine uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, bir Mücbir Sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu Mücbir Sebebin devamı süresince ertelenecektir. Üye, bu durumlar için Baytekin’den herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir.

8.4.Devir ve Temlik. Üye, Baytekin’in yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesini veya Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez.

8.5.Uygulanacak Hukuk ve Yetki. İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında ve yorumlanmasında, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.6.Kayıtların Geçerliliği. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Baytekin’in Veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve ticari defterlerinin muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193/1. maddesinde düzenlenen delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu gayrikabili rücu olarak, peşinen ve rızaen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7.Yürürlük. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan Ekler Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Üyelik Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

EKLER:

 1. Kullanım Koşulları

 2. İlan Verme Kuralları

 3. Yasaklı Ürünler Listesi 

EK-1: Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

İşbu www.bikeexchange.com.tr alan adlı web sitesinin sahibi Necati Bey Cad. No:70/B Karaköy/İstanbul adresinde kayıtlı BAYTEKİN TEKNİK CİHAZLAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca “Baytekin” olarak anılacaktır)’dir. Web Sitesinde sunulan Hizmetler, Baytekin tarafından sağlanmaktadır.

Web Sitemizi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı kullanım koşullarını okuyunuz. Web Sitemizi ziyaret ederek ve/veya Üye olarak, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı ve kabul ettiğinizi, Kullanım Koşullarında yapılabilecek değişiklikler ile Web Sitesinde bulunan ve zaman içinde yer alabilecek tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, bu hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Web Sitemizi kullanmayınız.

2. TANIMLAR

Arayüz: Baytekin ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Veritabanının sorgulanabilmesi dahil Web Sitesi üzerinde yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ifade eder.

Hizmetler: Üyenin, Web Sitesi içerisinde Üyelik Sözleşmesinde belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla profil sayfasının yaratılması, ürünlere ilan verilmesi, ilanların sosyal medya aracılığıyla veya başka web siteleri üzerinden paylaşılması, favori listelerinin oluşturulması, site için bildirim gönderilmesi şeklinde Baytekin tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.

İçerik: Baytekin ve Üyeler tarafından Web Sitesinde yayınlanan her türlü ilan, bilgi, yazı, resim, dosya, video, vb. görsel ve işitsel verileri ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kullanıcı: Web Sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir tarafın makul şekilde kontrol edemeyeceği ve makul gayret sarf edilmesine karşın etkilerinden kaçınılamayacak olan olayları ifade eder.

Profil Sayfası: Üyenin Web Sitesinde yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesi için kişisel bilgilerini girdiği, favori listeleri oluşturduğu, ilanlarını ve mesajlarını takip edebildiği Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel sayfayı ifade eder.

Ürün/Ürünler: Üyelerin Web Sitesi üzerinden ilan verdikleri; yeni veya ikinci el bisiklet, bisiklet aksesuarları, donanımları, bisiklet parçaları, bisiklet giyim malzemeleri ve aksesuarları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bisiklete dair her türlü malzemeyi ifade eder.

Üye: Web Sitesine üye olan ve Web Sitesinde sunulan Hizmetlerden belirlenen şartlar ve koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcıyı ifade eder.

Üyelik: Web Sitesine üye olmak isteyen Kullanıcının Web Sitesinde yer alan üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurarak Üyelik Sözleşmesini onaylaması ve Üyeliğin Baytekin tarafından onaylanması ile kazanılan durumu ifade eder.

Üyelik Hesabı: Üyenin Hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan işlemleri gerçekleştirdiği, kendisine ait Profil Sayfasını güncellediği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Web Sitesi üzerinden giriş yaptığı Üyeye özel internet sayfasını ifade eder.

Veritabanı: Web Sitesindeki içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Baytekin’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanını ifade eder.

Web Sitesi: www.bikeexchange.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Baytekin’in Hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade eder.

5651 Sayılı Kanun: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ifade eder.

3. BAYTEKİN TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER

3.1. Baytekin, Üyeler tarafından Veritabanına yüklenen İçeriklerin, Arayüzler kullanılmak suretiyle Veritabanı üzerinden Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini sağlamaktadır.

3.2. Baytekin sadece Kullanıcılar arasında iletişimi sağlamaktadır. Baytekin tarafından sunulan Web Sitesinin teknik altyapısı sayesinde Kullanıcılar, Üyelerin hesaplarını gezebilmekte, Üyelerle iletişime geçebilmekte, Üyelerden ürün satın alabilmekte ve kendilerine ait ürünlerin satışını yapabilmektedirler. Web Sitesinde sadece Üyelerin kendi aralarında alışveriş yapabilmeleri için gerekli teknik altyapı ve iletişim platformu sağlanmıştır. Baytekin, Web Sitesinde yer alan Üyeler tarafından oluşturulan hiçbir içeriği sağlamamaktadır.

3.2. Baytekin, Web Sitesi içerisinde sunulan Hizmetlerde dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler Web Sitesinden duyurulur ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

4. WEB SİTESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcının, Web Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Baytekin’in Kullanıcının Web sitesi üzerinde yaptığı herhangi bir işlem ve eylemden dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2. Web Sitesi, Üyeler tarafından Veritabanına yüklenen ilan ve İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Baytekin, Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güncelliğini, gerçekliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Kullanıcı, Baytekin’in Üyeler tarafından yayınlanan ilan ve İçerikler dolayısıyla herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü hiçbir tazmin yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

4.3. Kullanıcı, Web Sitesinde bulunan her türlü resmi, yazıyı, görsel verileri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, ticari amaçlarla kullanmayacağını ve gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Baytekin ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcı, Web Sitesi dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya Baytekin’in amacı ile sınırlı ve bağlantılı olarak kullanmakla yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş olan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlan veren tarafından yayınlanan ilan veren Üyeye veya üçüncü kişilere ait Kişisel Veriler başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.2. Kullanıcı, Web Sitesi vasıtasıyla yasalara aykırı, zararlı, tehdit içeren, iftira niteliğindeki, müstehcen, ihlal edici, taciz edici veya ırk ya da etnik açıdan saldırgan nitelikli; yasalara aykırı faaliyetleri teşvik edici; cinsel açıdan müstehcen imajları resmeden; yasalara aykırı şiddet eylemlerini destekleyen, ırk, cinsiyet, renk, dini inanç, cinsel eğilim, sakatlık veya yasalara aykırı diğer herhangi bir eyleme dayanan ayrımcılık içeren; herhangi bir kişiye ya da varlıklara zarar verici hasarlara yol açan herhangi bir virüsü ya da materyali depolamayacak, dağıtmayacak ya da iletmeyecektir.

4.6.Kullanıcı, Web Sitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Baytekin’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve hükümleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri hakları, telif haklarını, marka haklarını ve mülkiyet haklarını ihlal edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. Baytekin, Kullanıcı bilgilerini KVKK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca öngörülen şartlar dahilinde işlemektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret ediniz. Baytekin, Web Sitesinde yayınladığı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin politikalarda ve ilgili metinlerde istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Web Sitesinde yayınladığı anda yürürlüğe girer.

4.8. Baytekin, Kullanıcıların sadece ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve Arayüzü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla Veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması da dahil olmak üzere benzer eylemlerin işlenmesi yasaktır. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup Baytekin’in sahip olduğu her türlü talep ve dava hakları saklıdır.

4.9. Web Sitesinin tamamını ya da herhangi bir kısmını herhangi bir formatta veya herhangi bir araç vasıtasıyla ya da herhangi bir şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, görüntülemeyeceğini, dağıtmayacağını, yeniden iletimde dâhil olacak şekilde umuma iletmeyeceğini, temsil etmeyeceğini, yaymayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemler ve gerekse başka yollarla Baytekin ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Web Sitesinin tamamını ya da herhangi bir kısmını tersine mühendislik konusu yapmayacağını veya diğer bir şekilde 3. kişilerin ulaşabileceği bir formata getirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Kullanıcı, Hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler veya başarısızlar yaşanması ve veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Baytekin’in sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.11. Baytekin, 5651 Sayılı Kanun uyarınca Yer Sağlayıcılığı olarak faaliyet göstermektedir. 5651 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Kullanıcıların Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili kayıtları yasal süre boyunca saklamaktadır.

5. DİĞER HÜKÜMLER

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları. Kullanıcı, Baytekin’in Web Sitesine ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kabul etmektedir. İşbu Kullanım Koşullarının kabul edilmesi Kullanıcıya, Web Sitesi ile ilgili telif hakkı, veri tabanı hakkı, ticari sır, ticari unvan, (tescilli olsun veya olmasın) ticari marka, tasarım, patent, faydalı model üzerinde herhangi bir hak veya lisans bahşetmemektedir. Baytekin’den yazılı izin alınmaksızın, Web Sitesinin tamamının veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğindeki herhangi bir verinin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka şekilde kullanımı, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, izin verilen ortamlardan başka bir ortama yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaklıdır.

5.2.Değişiklikler. Baytekin, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5.3. Mücbir Sebepler. Baytekin işbu Kullanım Koşullarındaki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Kullanım Koşullarına uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, bir Mücbir Sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacaktır ve ifa zamanı söz konusu Mücbir Sebebin devamı süresince ertelenecektir. Kullanıcı, bu durumlar için Baytekin’den herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir.

5.4.Uygulanacak Hukuk ve Yetki. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında ve yorumlanmasında, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5.Yürürlük. İşbu Kullanım Koşulları Baytekin tarafından Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Web Sitesini kullanmakla kabul etmiş olur.

Ek-2: İlan Verme Kuralları

Üye, Web Sitesinde ilan vererek işbu İlan Verme Kurallarına ve Üyelik Sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Baytekin İlan Verme Kurallarında dilediği zaman değişiklik yapabilir. Güncellenmiş İlan Verme Kuralları Web Sitesinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer.

Üye, Web Sitesi’nde yalnızca Ürünlerin ilanını verebilir. Bunun dışında herhangi bir ürünün ilanının verilmesi yasaktır.

Üye, Baytekin’in dilerse ilgili ilanı kendisine ait sosyal medya hesaplarında ve sair mecralarda yayınlayabileceğini kabul etmektedir.

İlan Verme Kuralları:

 1. İlan başlığında ve açıklama bölümünde sadece Ürün hakkında bilgiler yer almalıdır. Bu bölümlerde web sayfası, e-posta adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır.

 2. İlan başlığında ve açıklama bölümünde reklam içerikli yazılar yazılmamalı, farklı e-ticaret sitelerine link verilmemelidir.

 3. İlanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan/takas edilen Ürüne ait olmalı, gerçek kişilerin fotoğrafları kullanılmamalıdır.

 4. İlanda verilerin bilgiler gerçek, doğru ve hukuka uygun olmalıdır. Üyenin üzerinde hukuken tasarruf yetkisi olmayan ürünlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Aksi taktirde Baytekin Üyeye herhangi bir bildirimde bulunmadan, bu ilanı silebilir, Üyeliği askıya alabilir veya iptal edilebilir.

 5. Web Sitesinde bisiklete ait sadece bir ilan verilebilir.

 6. İlk girilen ilan silinerek daha önce girilen ilanın aynısı yeniden girilemez. Baytekin böyle bir durumda bu ilanı silebilir, Üyeliği askıya alabilir veya iptal edilebilir.

 7. Aynı marka ve modele ait farklı bisikletler için ayrı ayrı ilan verilmesi gerekir.

 8. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.

 9. Satılan Ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

 10. Enerji içecekleri, gıda takviyesi ve sporcu takviye besinlerinin satışı yasaktır.

 11. 13 Eylül 2018 tarihli Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

EK-3: Yasaklı Ürünler Listesi

Web Sitesinde aşağıdaki ürünlerin ilanının verilmesi kesinlikle yasaktır.

 1. Sağlık beyanlı ürünler ve cihazlar

 2. Reçeteli, reçetesiz ilaçlar, lensler, numaralı gözlük, endikasyon bilgisi içeren ürünler

 3. Kültür ve tabiat varlıkları

 4. Ateşli silah ve kesici alet satışı

 5. Yanıcı ve patlayıcı malzemeler

 6. Alkollü içecek ve tütün mamülleri

 7. Elektronik sigaralar

 8. Cinsel içerikli ve pornografik ürünler

 9. Kopya ve bandrolsüz ürünler

 10. Sahte veya replika ürünler

 11. Hisse senedi, tahvil, bono

 12. İnsan organları

 13. Canlı hayvan

 14. Şans oyunu biletleri, kuponları ve makineleri

 15. Radar detektörleri 

 16. Resmi Kıyafetler ve üniformalar 

 17. TV dekoderleri ve şifre çözücüler 

 18. Telsiz ve telekomünikasyon cihazları 

 19. Yiyecek ve içecek maddeleri (Enerji içecekleri, sporcu takviyesi besinler, gıda takviyesi dahil)

 20. Trafik aygıtları ve plaka

 21. Tarım ilaçları ve ilaçlama makineleri

 22. Diploma, yetki Belgesi, izin Belgesi  

 23. Etkinlik biletleri

 24. İkinci el iç çamaşırı

 25. Kişilik hakları

 26. Siyasi içerikli ürünler

 27. Promosyon ürünler

 28. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

 29. Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

 30. Mezar yeri satışları

 31. Telefonlar, işitme cihazları, dinleme cihazları, böcekler

 32. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

 33. Maymuncuk ve kilit açıcılar

 34. Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları

 35. Sanal para satışları, sahte paralar, tedavüldeki paralar

 36. Forex işlemleri

 37. Ziynet ve külçe altın

 38. Göktaşı

 39. Airbag ve ekipmanları

 40. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

 41. Veteriner tıbbi ürünler

Yukarıda belirtilen nitelikte bir ürün satışı tespit ettiğinizde, ilan sayfasında yer alan “Şikayet Et” linkini kullanarak bu durumu Baytekin’e bildirebilirsiniz. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler tarafımızdan yapılacaktır. 

 Top